تصویب طرح مشترک پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با دانشگاه فرایبورگ آلمان به مبلغ دویست هزار یورو


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه از موفق‌ترین پژوهشکده­ های عرضه محور علوم کشاورزی کشور است و یکی از ماموریت های کلیدی این پژوهشکده تحقیق در زمینه گیاهان مقاوم به کم آبی است در این راستا طرح مشترک به نژادی گیاهی، به مدیریت دکتر قاسم محمدی نژاد دانشیار ژنتیک و به نژادی گیاهی از پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و دکتر کلاوز پالمه از دانشگاه فرایبورگ آلمان اجرا می گردد. این پژوهشکده در سال 2017 طرح مشترک به ­نژادی گیاهی را با انستیتو بیولوژی دانشگاه فرایبورگ آلمان با اعتبار 80هزار یورو به انجام رساند که این طرح جزو سه طرح برگزیده DAAD انتخاب گردید. سپس با شرکت در فراخوان برای بازه زمانی دوساله تا پایان 2019 پروپوزال به DAADارائه گردید و خوشبختانه این طرح پیشنهادی با اعتبار 200 هزار یورو مصوب شد. شایان ذکر است در این طرح پیشنهادی، دانشگاه جیرفت و دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، همکاران اجرایی خواهند بود. مدت زمان اجرای این طرح از ابتدای سال جدید میلادی تا پایان 2019 است. جهت تبادل دانشجو و محقق، دانشجویان رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیات علمی امکان استفاده از این فرصت را دارند.