بخش مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

این گروه فعالیت آموزشی خود را از سال 1362 با نام گروه امور زراعی در ساختار سازمانی آموزشکده کشاورزی در مقطع کاردانی با پذیرش 27 دانشجو آغاز کرد. هدف از گشایش این گروه تربیت کارشناسانی است که بتوانند در زمینه های مختلف تولیدات کشاورزی و مطالعات و برنامه ریزی های منطقه ای در خدمت ادارات و مراکز و سازمانهای کشاورزی باشند. علاوه بر این به عنوان مربی بتوانند نیروهای مورد نیاز مراکز مختلف کشاورزی را آموزش داده و یا در تولیدات کشاورزی آنها را هدایت نمایند و یا به عنوان مدیر ومجری واحدهای مختلف اداری،تولیدی و یا برنامه ریزی کشاورزی در دو گروه دولتی و خصوصی خدمتگذار باشند.