نام ونام خانوادگی

سال ورودی

رشته تحصیلی / گرایش

زمینه فعالیت

استاد راهنما

پست الکترونیکی

غلامحسین شیراسماعیلی

ورودی91

دانشجوی دکترا زراعت

تنش خشکی در گیاه گلرنگ

دکتر علی اکبر مقصودی مود

 

فرامرزرستگاری

ورودی91

دانشجوی دکترا زراعت

نیاز غذایی گیاه وسمه

دکتر عنایت الله توحیدی نژاد

 

مهدی صفریزارچ

ورودی91

دانشجوی دکترا زراعت

تنش خشکی در گیاه زعفران

دکتر غلامرضا خواجویی نژاد

 

امین پسندی پور

ورودی91

دانشجوی دکترا زراعت

بررسی آگرواکولوژیک و خاصیت آنتی باکتریایی در گیاه حنا

دکتر حسن فرح بخش

 

ایمان حسام عارفی

ورودی91

دانشجوی دکترا زراعت

 

دکتر مهری صفاری

 

محمدرضا نگارستانی

ورودی92

دانشجوی دکترا زراعت

تنش خشکی در ارزن، سورگوم و ذرت

دکتر عنایت الله توحیدی نژاد

 

عباسعلی یزدانی

ورودی92

دانشجوی دکترا زراعت

 

دکتر مهری صفاری

 

عباس خاصه سیرجانی

ورودی93

دانشجوی دکترا زراعت

نیاز غذایی و تنش خشکی در گیاه گندم

دکتر حسن فرح بخش

 

جلال قنبری

ورودی93

دانشجوی دکترا زراعت

زعفران ارگانیک

دکتر غلامرضا خواجویی نژاد

 

سید نبیل الدین فاطمی

ورودی94

دانشجوی دکترا زراعت

 

دکتر علی اکبر مقصودی مود

 

فاطمه سالارپور

ورودی94

دانشجوی دکترا زراعت

 

دکتر حسن فرح بخش

 

صفیه پذیره

ورودی94

دانشجوی دکترا زراعت

تنش خشکی در گندم

دکتر علی اکبر مقصودی مود

 

سکینه رستگاری

ورودی96

دانشجوی دکترا زراعت

 

دکتر سید مهدی ناصرعلوی

 

 

 

 

 


دانشجویان دکترای اصلاح نباتات

 

نام ونام خانوادگی   سال ورودی   رشته تحصیلی / گرایش   زمینه فعالیت   استاد راهنما  پست الکترونیکی